Tytuł artykułu: Charakterystyki przepustowości wirowego regulatora stożkowego z niezatopionym i zatopionym wylotem

Autorzy: KUBRAK, E., RASIŃSKA, M., GRABOWSKI, W.

Słowa kluczowe: stożkowy regulator wirowy, przepustowość regulatora, charakterystyka przepustowości, współczynnik przepływu, współczynnik oporów

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki hydraulicznych badań przepustowości wirowych regulatorów stożkowych. Badania prowadzono dla zatopionego i niezatopionego wylotu z regulatora. Wyniki badań przedstawiono w formie charakterystyk przy niewirowym i wirowym przepływie w regulatorze. Stwierdzono wpływ zatopienia wylotu z regulatora na charakterystykę jego przepustowości. Zatopienie wylotu z regulatora powoduje, że przepływ przez regulator przechodzi w wirowy przy niższym natężeniu dopływu do regulatora niż w przypadku wylotu niezatopionego.

Cytowanie w stylu APA: Kubrak, E., Rasińska, M. & Grabowski, W. (2015). Charakterystyki przepustowości wirowego regulatora stożkowego z niezatopionym i zatopionym wylotem. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (3), 224-235.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kubrak, Rasińska & Grabowski, 2015), następne powołania: (Kubrak i inni, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Kubrak, Elżbieta, Monika Rasińska, Witold Grabowski. "Charakterystyki przepustowości wirowego regulatora stożkowego z niezatopionym i zatopionym wylotem." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 69 ser., vol. 24, nr 3, (2015): 224-235.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kubrak, Rasińska, & Grabowski 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kubrak_Rasińska_Grabowski_2015_PNIKS, author={Kubrak, Elżbieta and Rasińska, Monika and Grabowski, Witold}, title={Charakterystyki przepustowości wirowego regulatora stożkowego z niezatopionym i zatopionym wylotem.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN69/A2/art2.pdf}, year={2015}, volume={24 (3)}, number={69}, pages={224-235}}

Pełny tekst PDF


Go Back